Duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg

Terug

Inspelen op veranderende arbeidsmarkt

Inspelen op veranderende arbeidsmarkt

dinsdag 18 juni 2013

De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor een fundamentele verandering waarbij voor het eerst in de geschiedenis er minder mensen beschikbaar zullen zijn voor het werk dat er is.
Daarnaast verandert vraag en aanbod voortdurend door economische ontwikkelingen, technologische mogelijkheden en maatschappelijke trends (bijv. thuiswerken en flexwerken). Om de vergrijzing het hoofd te bieden moeten werknemers, midden in al deze ontwikkelingen, langer doorwerken. Medewerkers en organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid zijn goed ingespeeld op deze veranderingen en verwerven zich daardoor een gunstiger positie op de arbeidsmarkt.

Het aangaan van de pilot is binnen de organisatie de eerste aanzet tot duurzame inzetbaarheid. Een stuk (onbewuste) aandacht voor dit onderwerp is binnen de organisatie aanwezig, maar expliciete aandacht voor visie en ontwikkeling is nieuw binnen Stichting Prisma.

Visie

Tijdens de pilot bleek het belang weer van een scherp geformuleerde visie hebben. Zonder lange termijn ideeën en een blik op de toekomst is het haast onmogelijk om de juiste stappen te zetten. In staat zijn om vooruit te kijken, proactief te handelen en bij te sturen waar nodig, is iets waar de leidinggevenden hard mee aan de slag zijn gegaan. Deelnemers ervoeren het als prettig hoe er is gewerkt aan het formuleren van de visie. Dit is een waardevol iets dat meegenomen wordt in de cyclus van de organisatie.

Juiste mensen op de juiste plek

In de pilot werd de verbinding tussen cliënt, medewerker en organisatie nogmaals goed zichtbaar. De ontwikkelingen die zich op elk niveau afspelen, beïnvloeden elkaar en hebben invloed op de vastgestelde visie. Doordat medewerkers zich bewust zijn van hun eigen inzetbaarheid, zijn ze in staat om nu en in de toekomst een diversiteit aan werkzaamheden en functies adequaat te vervullen. Dat stelt ze ook in staat een succesvolle overstap te maken naar een andere functie of organisatie. Met een scherpe visie en helder beleid is het voor medewerkers duidelijk op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstellingen.

Aan de slag

We constateerden dat er al diverse instrumenten binnen Prisma aanwezig zijn. Tijdens de pilot gingen we aan de slag om er methodisch mee te gaan werken. Voor de leidinggevenden werd duidelijk dat met de bestaande instrumenten de visie vorm gegeven kon worden en op die manier het aantrekkelijker wordt om er mee aan de slag te gaan. Daarnaast hielp het om bestaande instrumenten ook daadwerkelijk in te zetten. Een voorbeeld daarvan is de strategische personeelsplanning die we terug lieten komen in het maken van de teamfoto en het maken van een teamscan waar alle teamleiders mee gestart zijn.

Al met al was het een rijke ervaring voor de deelnemers. Vanuit de basis vond er een opbouw plaats naar toepasbaarheid in de organisatiecyclus. Voorstel is om elementen uit de pilot toe te voegen aan de PDCA cyclus waar we al mee werken, om zo duurzame inzetbaarheid te verankeren in de organisatie.

Chantal de Klerk (re-integratie regisseur) en Gijs Outmaijer (Adviseur HRM)

Duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? Lees het hier

Over Overstag

Waaruit is het programma ontstaan en wat zijn de doelstellingen?
Lees het hier

Wil je je mengen in de discussie?

Linkedin

Dat kan! Overstag heeft een Linkedin groep, waarin kan worden gediscussieerd over duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg.