Duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg

Terug

Werken aan eigen ontwikkeling is leuk!

Werken aan eigen ontwikkeling is leuk!

maandag 17 juni 2013

Vanaf de eerste kennismaking met het ontwikkeltraject ‘Sterk in je Werk’ heb ik zin om met deze methodiek aan de slag te gaan! De achterliggende leerprincipes zoals het waarderend leren, leren van successen, waar zit je kracht, spreken me erg aan. Het sluit ook naadloos aan op de manier waarop we binnen Cello al werken en leren. De variatie in de werkvormen en het origineel (durven) zijn met de opdrachten, maken dat het niet te zwaar wordt. Integendeel, het is juist leuk om met je eigen ontwikkeling bezig te zijn. Tegelijkertijd is en blijft het duidelijk dat werken aan je eigen ontwikkeling een serieuze zaak is waarbij de nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid nemen en het heft in eigen hand nemen en houden.

Het is mooi te zien dat het merendeel van de 12 deelnemers aan de pilot al in beweging is gekomen. Ze gaan kijken op een andere werkplek, staan ingeschreven voor een opleiding, gingen in gesprek met mensen die mogelijk iets voor hen kunnen betekenen of informatie kunnen verschaffen. Dat allemaal op eigen initiatief en niet gestuurd. Daar zit voor mij ook de grote kracht van ‘Sterk in je Werk…medewerkers komen zelf in beweging!

De ‘train de trainer’dag maakte me nog eens duidelijk hoe belangrijk het is om de achterliggende principes voor ogen te houden als je de training geeft. De veelheid aan werkvormen zou anders mogelijk kunnen leiden tot het afvinken ervan in plaats van de vormen als middel te zien om te komen tot, en aandacht te hebben voor de (persoonlijke) processen. Ik zou daar in een volgende ‘train de trainer’dag nog meer de focus op leggen.

Cello is graag een werkgever die medewerkers de kans geeft hun talenten, kennis en ervaring in te zetten en te ontwikkelen. Zo wordt een aantal trainingen binnen ons opleidingscentrum verzorgd door deskundigen uit het werkveld. Cello heeft als slogan ‘ik zie jou’. Dat geldt voor cliënten, maar ook voor medewerkers! Een training als Sterk in je Werk maakt het voor medewerkers mogelijk om (beter) gezien te worden omdat ze zichzelf meer láten zien. Zo onderneem je samen stappen die naar duurzame inzetbaarheid leiden. Medewerkers die in hun kracht staan en met plezier naar het werk gaan, zijn de basis van en voor een gezonde organisatie. En dat vertaalt zich in waar het zeker ook om gaat; kwaliteit van zorg!

Wilma aan den Toorn
Opleidingsadviseur/trainer
Opleidingscentrum Cello (www.opleidingscentrumcello.nl)

Duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? Lees het hier

Over Overstag

Waaruit is het programma ontstaan en wat zijn de doelstellingen?
Lees het hier

Wil je je mengen in de discussie?

Linkedin

Dat kan! Overstag heeft een Linkedin groep, waarin kan worden gediscussieerd over duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg.