Duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg

Terug

In gesprek met Marjon Gerts van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

In gesprek met Marjon Gerts van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

donderdag 12 december 2013

Marjon Gerts is senior beleidsmedewerker Werkgeverszaken bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en lid van de projectgroep ‘Participatie en Inzetbaarheid’ van de StAG. Ze vertelt over de redenen voor en ervaringen met het programma ‘Overstag’. “Vakbonden en werkgevers formuleerden al eerder een gezamenlijke visie op duurzame inzetbaarheid. Eén van de speerpunten daarbij was het benoemen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers in dit thema. We wilden die visie concretiseren voor P&O, leidinggevenden én medewerkers, dus vertalen naar praktische instrumenten.”

Programma in onderdelen


Bij aanvang was de intentie een programma te ontwikkelen dat vooral inspeelde op gezond en gemotiveerd (langer) doorwerken. “Gaandeweg ontdekten we echter dat er door de crisis en alle veranderingen binnen de (gehandicapten-)zorg vooral aandacht moest zijn voor het blijvend ontwikkelen van medewerkers zodat zij wendbaarder zouden worden en daarmee breder inzetbaar.” Het door Qidos samengestelde programma bestond uit vijf onderdelen, instellingen hadden de keuze om één, enkele of alle onderdelen te volgen. De vijf onderdelen: Stappenplan, Van afdelingsfoto naar actiefilm, e-Experience Leidinggeven, ‘Sterk in je werk!’ en Leernetwerk Duurzame Inzetbaarheid. “Voor alle onderdelen bestond belangstelling, maar de interesse voor het Stappenplan en ‘Sterk in je werk!’ was enorm. Dat zijn de twee onderdelen waar men direct concreet mee aan de slag kon. Het belang van de andere onderdelen bleek pas goed tijdens het traject.”

“We ontdekten dat er vooral aandacht moest zijn voor het blijvend ontwikkelen van de medewerkers, zodat zij wendbaarder zouden worden.”

Evaluatie


Het programma liep tot mei 2013, daarna volgde een evaluatie. Marjon noemt daar enkele kernpunten uit: “Concreet, fijn dat het voor verschillende functionarissen op verschillende niveaus in de organisatie bruikbaar is, de mensen van Qidos waren echte aanjagers.” Enkele organisaties volgden het ‘train de trainer’ programma om ‘Overstag’ verder te kunnen brengen.

Toekomst


De StAG denkt momenteel na over een vervolg op ‘Overstag’. “We willen het zeker niet loslaten, want we beseffen allemaal het belang van duurzame inzetbaarheid. Maar gezien de talloze veranderingen die op komst zijn binnen de gehandicaptenzorg, weten we nog niet precies hoe dat vervolg er uit moet zien. We denken daar binnen de StAG over na.” Marjon omschrijft haar eigen beleving van ‘Overstag’ als volgt: “Het programma brengt concrete handvatten om op verschillende niveaus in de organisatie te werken aan duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid in de zin van wendbaar maken van mens en organisatie, is geen thema voor even, het is een cultuurverandering. Dat is een proces en vraagt dus ook om goede procesbegeleiding.


Duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? Lees het hier

Over Overstag

Waaruit is het programma ontstaan en wat zijn de doelstellingen?
Lees het hier

Wil je je mengen in de discussie?

Linkedin

Dat kan! Overstag heeft een Linkedin groep, waarin kan worden gediscussieerd over duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg.