Duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg

Terug

De opvatting over gehandicaptenzorg is veranderd

De opvatting over gehandicaptenzorg is veranderd

Interview

In 1974 begon ik te werken op Groot Schuylenburg in Apeldoorn. Het waren andere tijden: lange, aaneengeschakelde witte paviljoenen, grote bewonersgroepen en vooral veel jonge medewerkers. We hadden een geweldig leuke tijd. De enige ouderen waren de stafleden, het hoofdverplegingsdienst en de medische staf.

Er is sinds die tijd veel veranderd. De opvatting over gehandicaptenzorg is veranderd, woongroepen zijn volkomen anders samengesteld en de bebouwing is volledig vernieuwd. Een behoorlijk deel van het jonge personeel uit dejaren ' 70 is gebleven en heeft al die veranderingen meegemaakt. Inmiddels behoren deze werknemers tot de 'oudegarde'.

De gemiddelde leeftijd van werknemers in de gehandicaptenzorg is behoorlijk toegenomen. Juist omdat die leeftijd toeneemt én omdat we graag willen dat nieuwe werknemers langdurig en met plezier in degehandicaptenzorg willen en kunnen werken, focussen wij ons nu op duurzame inzetbaarheid.
De vraag die daarbij centraal staat is: 'aan welke voorwaarden moet worden voldaan om werknemers lang (bij voorkeur tot hun pensionering), gezond en met plezier in de sector te laten werken?' Hoe zorgen wij ervoor dat jonge mensen niet vroegtijdig uitstromen? Hoe zorgen we ervoor dat oudere werknemers het volhouden?

Op deze vragen is niet één simpel antwoord te geven.Er zijn talloze manieren om duurzame inzetbaarheid aan te pakken. Het gaat erom dát de problemen worden aangepakt. Om iedereen, werknemers en werkgevers in de gehandicaptenzorg op de hoogte te brengen van al die mogelijkheden en om iedereen de kans te geven hier ervaring mee op te doen hebben we het programmama Overstag ontwikkeld. Mee kunnen gaan met veranderingen, gezond en wendbaar blijven en het aanpassen van werkzaamheden aan het eigen werkvermogen staan daarin centraal.
Zo lossen we niet alleen een arbeidsmarktvraagstuk of een pensioenprobleem op, maar vooral: zo houden we het werken in de gehandicaptenzorg leuk. Daar gaat het, wat ons betreft om.

Aaldert Mellema is bestuurder Zorg bij CNV Publieke Zaak en lid van de projectgroep Participatie en Inzetbaarheid van de StAG.

Duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? Lees het hier

Over Overstag

Waaruit is het programma ontstaan en wat zijn de doelstellingen?
Lees het hier

Wil je je mengen in de discussie?

Linkedin

Dat kan! Overstag heeft een Linkedin groep, waarin kan worden gediscussieerd over duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg.