Duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg

Terug

Duurzame inzetbaarheid: Leuk en niet nieuw

Duurzame inzetbaarheid: Leuk en niet nieuw

Interview

Zorg dat werken aan duurzame inzetbaarheid leuk is en maak er niet weer een heel nieuwe ontwikkeling van. Dat was de tip die ik de deelnemers aan de kick-off bijeenkomst van 24 september gaf. Leuk was deze bijeenkomst sowieso, en stiekem toch op punten weer een beetje nieuw….

Het belang van met elkaar werken aan duurzame inzetbaarheid wordt steeds meer duidelijk. Er is immers een noodzaak tot langer doorwerken, zowel vanuit het perspectief van voldoende inzetbaar personeel (in de branche maar ook breder voor de Nederlandse arbeidsmarkt) als vanuit de betaalbaarheid van arbeidsvoorwaarden (denk aan AOW en pensioen). Langer doorwerken betekent ook dat je moet zorgen dat het werk aantrekkelijk blijft. En daarnaast dwingen diverse stelselwijzigingen organisaties en hun medewerkers om meer wendbaar, meer flexibel te zijn.

Wat is duurzame inzetbaarheid:
Het gaat volgens mij over flexibele inzetbaarheid gedurende de hele loopbaan, ook als het werk en de organisatie van het werk aan verandering onderhevig is. Maar het gaat ook om fysieke inzetbaarheid in alle levensfasen. Dit is een gezamenlijk belang van werkgevers en werknemers waarbij de werknemer in eerste instantie verantwoordelijk is voor zijn eigen duurzame inzetbaarheid (voor balans tussen werk en privé, voor gezond zijn en blijven, voor voldoende scholing en ontwikkeling ten behoeve van flexibele inzetbaarheid in veranderende omgeving). De verantwoordelijkheid van de werkgever bestaat uit het zodanig organiseren van werk, scholing (scholingsaanbod en middelen (CAO-budetten ) en arbeidsvoorwaarden (scholingsbudget in tijd of geld - o.a. PBL -, flexibele werktijden - JUS, zeggenschap over werktijden- om bijvoorbeeld arbeid en privé te kunnen combineren) dat werknemers duurzaam inzetbaar kunnen zijn en blijven in het kader van beide perspectieven.

De rol van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties is onder andere de achterbannen meenemen in de noodzaak van veranderen en indien nodig het samen organiseren van eventuele wijzigingen. Daarvoor zal nodig zijn dat wij elkaar (blijven) vinden op het gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid. Het programma Overstag is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Ik ga er vanuit dat het ons allemaal concrete handvatten geeft om de duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg te vergroten en ik kijk daarbij nieuwsgierig uit naar alle ervaringen!!

Marjon Gerts is senior beleidsmedewerker Werkgeverszaken bij de VGN en lid van de projectgroep Participatie en Inzetbaarheid van de StAG.

Duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? Lees het hier

Over Overstag

Waaruit is het programma ontstaan en wat zijn de doelstellingen?
Lees het hier

Wil je je mengen in de discussie?

Linkedin

Dat kan! Overstag heeft een Linkedin groep, waarin kan worden gediscussieerd over duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg.