Duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg

Terug

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

Interview

Duurzame inzetbaarheid betekent binnen Cordaan kunnen en willen blijven werken, met behoud van gezondheid en werkplezier. Wij vinden dat duurzame inzetbaarheid maatwerk is en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever. 

Om te kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid namen we het model ‘Huis van Werkvermogen’ van Ilmarinen als uitgangspunt. Dit ‘huis’ vullen we met bestaande Cordaan instrumenten en -beleid. Er is al veel, maar toch ontbreken er nog praktische instrumenten om duurzame inzetbaarheid concreet te maken zoals bevorderen van eigen regie en mentale weerbaarheid. Omdat we willen aansluiten bij de werkvloer, kozen we niet voor het schrijven van een duurzaam inzetbaarheidbeleid, maar beginnen we eerst met zogenoemde ’proeftuinen’. Dit kan een workshop of training zijn, een zelftest of ander hulpmiddel met als doel de duurzame inzetbaarheid te verhogen. Samen met de werkvloer willen we met deze ‘proeftuinen’ het duurzame inzetbaarheidbeleid vorm gaan geven. Eerst uitproberen wat werkt, dan beleidsmaatregelen. 

Positief
Het traject ‘Sterk in je werk!’ van Overstag kwam daarom voor ons op het juiste moment. Het is een praktisch instrument om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en het biedt mogelijkheden dit samen met medewerkers van de werkvloer uit te proberen. 

Er zijn nu twee bijeenkomsten geweest. Het is intensief en wisselend, maar het levert mij persoonlijk ook veel op. Het zorgt voor een positieve energie. Zoals één van de deelnemers zegt: “De cursus zelf was een positieve cursus. We zijn de hele dag aan de hand van opdrachten bezig geweest. Dit waren zeer uiteenlopende opdrachten; van meditatie tot het bellen naar verschillende mensen uit je omgeving met vragen over je kwaliteiten.”

Energie
Een andere deelnemer vult aan: “Met een werkboek aan de slag op twee woensdagen. In rap tempo volgen de hoofdstukken elkaar op: theorie, actie, filmpje tussendoor, de cursus wordt steeds persoonlijker. Ik merk dat de bewustwording groeit: hoe kom ik hier en nu terecht? Waar wil ik naartoe? Wat belemmert mij? Wat ik persoonlijk een fijn gereedschap uit de cursus vind is ’De cirkel van invloed’. Het komt hier op neer: behalve via het stemhokje heb ik geen invloed op de beslissingen van de regering. Door energie te gebruiken voor zaken waar ik wel invloed op heb, vergroot ik de kracht en de invloed op de wereld om me heen.”

De deelnemers geven aan het eind van het traject hun advies. Is dit traject iets voor onze organisatie? Voor de sector VGZ of ook voor de andere sectoren? We zijn heel benieuwd wat deze proeftuin ons uiteindelijk gaat brengen. Op 26 maart weten we het. 

Jitske Both, beleidsadviseur P&O bij Cordaan.
Cordaan is een grote zorgaanbieder in de regio Amsterdam. Cordaan richt zich op mensen die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. Onze cliënten zijn ouderen, mensen met een (verstandelijke) beperking, Amsterdammers die herstellen na een ziekenhuisopname en cliënten met psychosociale problematiek. 

 

Duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? Lees het hier

Over Overstag

Waaruit is het programma ontstaan en wat zijn de doelstellingen?
Lees het hier

Wil je je mengen in de discussie?

Linkedin

Dat kan! Overstag heeft een Linkedin groep, waarin kan worden gediscussieerd over duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg.