Duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg

Ontwikkeltraject: Van afdelingsfoto naar actiefilm

De methodiek gaat in op loopbaanontwikkeling, strategisch personeelsbeleid gekoppeld aan de concrete werksituatie. De methode vormt de basis voor een 'actiefilm', een concreet actieplan, om de mobiliteit en het verbeteren van inzetbaarheid te bevorderen.
De methodiek 'Van afdelingsfoto naar actiefilm' stemt de belangen van de organisatie en medewerkers beter op elkaar af en stimuleert dat iedereen daarbij zijn verantwoordelijkheid neemt. Optimale en langdurige inzetbaarheid en benutten van talenten van medewerkers is het doel om zo met het team toekomstbestendig te zijn.
De methodiek bevordert de professionalisering van P&O (beleid) en leiderschap betreffende duurzame inzetbaarheid en biedt concrete handvatten om de HR-gesprekcyclus actief in te zetten voor duurzame inzetbaarheid.

In de bijlage vind je een zip-bestand met alle documenten die je nodig hebt om met dit ontwikkeltraject aan de slag te gaan. Lees eerst de handleiding van afdelingsfoto naar actiefilm! Daarin staat beschreven in welke fase van het ontwikkeltraject de documenten en presentaties ingezet kunnen worden en vind je achtergrondinformatie over de methodiek.

Wil je meer informatie over dit instrument,  of wens je ondersteuning bij de uitvoering, neem dan contact op met Qidos via info@qidos.nl of 0343-477485.

Stap
3. Waarmaken
Thema
Loopbaan, Organisatiecultuur, Vitaliteit, Werksituatie
Type
Instrumenten
Prijs
Gratis
toegevoegd

Aan de slag

Mijn stappenplan

Voeg instrumenten toe aan het stappenplan. Mail daarna het stappenplan of print hem uit.

%TITLE%

Verstuur stappenplan naar:

Duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? Lees het hier

Over Overstag

Waaruit is het programma ontstaan en wat zijn de doelstellingen?
Lees het hier

Wil je je mengen in de discussie?

Linkedin

Dat kan! Overstag heeft een Linkedin groep, waarin kan worden gediscussieerd over duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg.