Duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg

Over Overstag

In 2011 heeft de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) een onderzoek binnen de branche laten uitvoeren naar duurzame inzetbaarheid. De resultaten en aanbevelingen daaruit en actuele ontwikkelingen zoals de verhoogde AOW leeftijd, decentralisatie van delen van de gehandicaptenzorg naar gemeenten en de te verwachten tekorten op de arbeidsmarkt, waren voor de StAG reden te starten met het programma Overstag. In de StAG participeren de volgende werkgevers- en werknemersorganisaties:

Logo's Vereninging Gehandicaptenzorg Nederland, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU '91

Het programma Overstag is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees Sociaal Fonds.

ESF 

Duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? Lees het hier

Over Overstag

Waaruit is het programma ontstaan en wat zijn de doelstellingen?
Lees het hier

Wil je je mengen in de discussie?

Linkedin

Dat kan! Overstag heeft een Linkedin groep, waarin kan worden gediscussieerd over duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg.