Duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg

Duurzame inzetbaarheid

Volgens StAG moet duurzaam inzetbaar vanzelfsprekend zijn voor werkgever en werknemer en is een wederzijdse verantwoordelijkheid. Essentieel is dat de werkgever de werknemer hierbij faciliteert en randvoorwaarden biedt, waarbinnen de werknemer duurzaam inzetbaar kan zijn. De werknemer heeft hierin een betrokken en proactieve rol. Hij is regisseur over zijn eigen 'werkleven', waarbij verantwoordelijkheid nemen en - dragen essentieel is. In het belang van de branche hebben werkgevers de taak de employability van werknemers te stimuleren zodat zij ook in andere instellingen binnen de gehandicaptenzorg inzetbaar zijn. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Sleutelbegrip is (mentale) mobiliteit. 'Duurzaam zijn' is onderhevig aan een veranderende context, waarin maatschappelijke, branche- alsmede arbeidsmarktontwikkelingen invloed hebben.

Onderstaand model geeft de verschillende facetten van duurzame inzetbaarheid weer. De onderdelen van het programma Overstag zijn gebaseerd op dit model. Het Stappenplan Duurzame inzetbaarheid start bij de organisatiecultuur en het ontwikkelen van een beleidsvisie en doelen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Met de methode 'Van afdelingsfoto naar actiefilm' wordt concreet gewerkt met de verbetering van inzetbaarheid en mobiliteit via de HR-cyclus. De E-experience geeft leidinggevenden de mogelijkheid hun eigen visie en stijl verder te ontwikkelen. Het ontwikkeltraject 'Sterk in je werk' is een voorbeeld van hoe vitaliteit en loopbaanontwikkeling bevorderd kan worden vanuit duurzame inzetbaarheid. Het leernetwerk en de catalogus Duurzame inzetbaarheid combineren alle facetten van onderstaand model voor duurzame inzetbaarheid.

 

Grafiek duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? Lees het hier

Over Overstag

Waaruit is het programma ontstaan en wat zijn de doelstellingen?
Lees het hier

Wil je je mengen in de discussie?

Linkedin

Dat kan! Overstag heeft een Linkedin groep, waarin kan worden gediscussieerd over duurzame inzetbaarheid in de gehandicaptenzorg.